Ceník

Sazebník zdravotní péče poskytované za úhradu

V souladu s §45 odst. 2a zákona 372/2011 Sb. jsou následující výkony, prohlídky a vyšetření prováděny za přímou finanční úhradu po zaplacení příslušného finančního obnosu. Pacient musí být předem seznámen s výší požadované úhrady.

Ceník platný k 1. 1. 2020

POLOŽKA CENA

Audiometrie (na objednání)

400 Kč

Potvrzení přihlášek na SŠ, VŠ vyžadující vyšetření sluchu

200 Kč

Odborná konzultace v oboru ORL

350 Kč/30 min

Individuální konzultace

350 Kč/30 min

Telefonická konzultace

100 Kč/(do) 10 min

Telefonická konzultace v delším rozsahu

300 Kč/(do) 30 min