Služby

Zjištění stavu sluchu

 • Provádíme na objednání

Vyšetření ušní, nosní a krční oblasti

Vyšetření sluchu

 • např. pro pacienty pracující v oborech s nárokem na sluch

Každý rok u pracovníků s rizikem postižení sluchu

Součástí konzultace je:

 • Anamnestický rozbor zdravotních potíží
 • Základní klinické vyšetření
 • Doporučení laboratorních odběrů (v případě potřeby)
 • V případě potřeby návrh na vyšetření zobrazovacími metodami
 • Prostor pro zodpovězení dotazů pacienta
 • V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

 • Konzultace jakýchkoliv zdravotních potíží na teoretické úrovni
 • Detailní vysvětlení odborných diagnóz lidským jazykem
 • Vysvětlení zprávy od lékaře
 • Prostor pro zodpovězení dotazů, na které není za běžného režimu čas

Při těžkých poruchách sluchu

Zanesení ušního mazu, které často vzniká při domácím čištění uší.