SCREENING SLUCHU u dětí v 5 letech věku

Nově od 1.1.2020 je zavedeno preventivní vyšetření sluchu pro děti ve věku 5 let, které slouží pro vyloučení poruch sluchu. Provádí se u ORL lékaře na základě doporučení od pediatra a je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dítě je lékařem vyšetřováno za přítomnosti zákonného zástupce. Odhalení poruch sluchu u dětí je zásadní pro jejich budoucí vývoj. Celková doba vyšetření je zhruba 20 minut. (časová náročnost se odvíjí od spolupráce dítěte s lékařem)

Průběh vyšetření

 1. Úvodní rozhovor
  • Probíhá mezi lékařem a zákonným zástupcem.
  • Jsou kladeny doplňující otázky pro zjištění zdravotního stavu dítěte a doplnění dokumentace.
 2. Základní prohlídka uší, krku a nosu
  • Probíhá za použití základních pomůcek – světla, optiky, špachtle.
  • Vyšetření není bolestivé.
  • V případě strachu dítěte z vyšetření, lze základní prohlídku provést tak, že dítě sedí na klíně zákonného zástupce.
 3. Vyšetření sluchu tympanometrií
  • Vyšetření za účelem zjištění stavu středouší.
  • Dítěti je do ucha vložena speciální hadička vedoucí z přístroje, která hodnotí tlak ve středouší.
  • Výsledky jsou posuzovány dle naměřené křivky, která má tři úrovně – A normální, B tekutina ve středouší, C podtlak.
 4. Vyšetření sluchu audiometrií
  • Zjišťuje se citlivost sluchu u pacienta.
  • Pacient je posazen do speciální audiokomory, která je odhlučněná, a jsou mu nasazeny sluchátka.
  • Do sluchátek jsou posílány tóny do každého ucha odděleně. (nejprve do pravého a pak do levého)
  • Pacient po uslyšení tónu mačká tlačítko.
  • Výsledky jsou posuzovány dle naměřené křivky.
 5. Závěr
  • Zákonný zástupce pacienta je seznámen s výsledky vyšetření.
  • V případě zjištěných poruch je navržen individuální léčebný postup.

V naší ordinaci nabízíme možnost objednání screeningu sluchu či jakéhokoliv jiného vyšetření ve velmi krátké objednací lhůtě. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: orlordinacelitvinov@gmail.com

Tereza Treutnerová

Autor článku

MUDr. Petr Treutner

Konzultant článku