baby ear

SCREENING SLUCHU u dětí v 5 letech věku

Nově od 1.1.2020 je zavedeno preventivní vyšetření sluchu pro děti ve věku 5 let, které slouží pro vyloučení poruch sluchu. Provádí se u ORL lékaře na základě doporučení od pediatra a je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dítě je lékařem vyšetřováno za přítomnosti zákonného zástupce. Odhalení poruch sluchu u dětí je zásadní pro jejich budoucí vývoj. Celková doba vyšetření je zhruba 20 minut. (časová náročnost se odvíjí od spolupráce dítěte s lékařem)